Privacy Statement McGregor E-Store B.V. (hierna: McGregor E-Store)

  Verwerking van persoonsgegevens

  Voor McGregor E-Store is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. McGregor E-Store respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel via de website of per e-mail verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

  Doeleinden van verwerkingen

  Persoonsgegevens worden door McGregor E-Store verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • voor de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst;
  • om met u in contact te treden en het beantwoorden van vragen;
  • voor het verrichten van marktonderzoek;
  • voor het uitvoeren van verkoopactiviteiten en direct marketing ten behoeve van de producten van McGregor E-Store en aan haar gelieerde ondernemingen.
  • voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven per e-mail;
  • voor het uitvoeren van een kredietwaardigheidsbeoordeling (betaaloptie AfterPay);

  Indien u kiest voor betaling via Afterpay kan er door en/of in opdracht van Afterpay een kredietwaardigheidsbeoordeling uitgevoerd worden. AfterPay B.V. betrekt hiervoor informatie van Experian Nederland, Verheeskade 25, 2521 BE Den Haag. AfterPay B.V. gebruikt uw gegevens uitsluitend voor eventuele Credit Management doeleinden.

  Deze informatie wordt alleen intern gebruikt door ondernemingen uit het McGregor-concern (waarvan McGregor E-Store onderdeel van uitmaakt). De informatie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties buiten het McGregor-concern. Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u McGregor E-Store daartoe uitdrukkelijke toestemming hebt verleend.

  Vragen over en recht op inzage en correctie van persoonsgegevens

  Indien gewenst kunt u de door u verstrekte persoonsgegevens inzien op de pagina “Mijn account” en daar zonodig wijzigen. U kunt hiervoor ook contact opnemen met onze klantenservice, bereikbaar onder telefoonnummer (0800 700 45), per e-mail via (service.online@mcgregor.nl) en via het contactformulier .

  Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op met ons via:

  McGregor Online B.V.
  Hogehilweg 3
  1101 CA Amsterdam
  Nederland

  KvK nummer: 66582903
  BTW nummer: NL856618780B01

  Openbaarmaking van persoonsgegevens

  Een verdere overdracht van je gegevens voor de levering van de goederen aan de daarvoor verantwoordelijke verzender, gebeurt alleen voor zover noodzakelijk voor de levering van de goederen. Voor de afwikkeling van betalingen, geven we je betalingsgegevens door aan het daartoe aangestelde kredietinstituut.

  Data Security

  Je persoonlijke gegevens worden door ons veilig en versleuteld verzonden. Dit geldt zowel voor je bestelling als voor de klantlogin. Hierbij maken wij gebruik van het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Creditcardgegevens worden niet opgeslagen, maar worden rechtstreeks door onze payment service provider Adyen verzameld en verwerkt. Wij beveiligen onze website en overige systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Toegang tot je account is alleen mogelijk na het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord. Je dient je toegangsgegevens vertrouwelijk te houden en sluit het browservenster wanneer je klaar bent met uw communicatie met ons, vooral als je de computer met anderen deelt.

  Cookies

  Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies, om de gegevens over uw bezoek van deze website te gebruiken en om uw bezoek aan de website te vergemakkelijken. Verder gebruikt McGregor E-Store cookies om de doeltreffendheid van deze website te onderzoeken. In het cookiestatement staat nader uitgewerkt welke cookies er worden gebruikt en welke gegevens daarmee worden verwerkt.

  Wijzigingen

  Deze privacyverklaring kan door ons worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze webpagina en zijn vanaf die bekendmaking van kracht.

  Versie 5-8-2004